top of page

FILIPINO

Ang Filipino Ministry ay isa sa mahalagang gawain Ng Panginoon sa Shalom Baptist Church. Layunin ng gawain na matugunan ang iba’t ibang pangangailangan ng mga Filipino dito sa Singapore. Una rito ay ang espirituwal na kalagayan. Dahil dito, kami sa Shalom Baptist Church ay nagpupursiging maglaan ng lugar kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga  kapatiran para makapanambahan. Sama-samang mag-aral Ng Salita Ng Diyos at magbigay kalakasan sa isa’t isa sa pamamagitan ng panalangin at himukin na palaguin ang mga spiritual na talentong ibinigay Ng Diyos. 

Malugod namin kayong inaanyayahan na kami ay samahan sa aming Filipino Service, English Service o sa iba pa namin pagtitipon.

Papuri sa Panginoon at Maraming Salamat po.

FILIPINO PROGRAMME

Types

Filipino Service

Days

Time

Person in Charge: Bro. Roberto Zacarias

bottom of page